Om oss

Med tilgang til eget bad som mangelvare, og med stadig utbrudd på smittsomme sykdommer, så myndighetene seg nødt til å oppføre et såkalt folkebad som skulle føre til renslighet, herding av kroppen og fysisk styrke. Det offentlige badet skulle være et tilbud for vanlige folk som ønsket å bade for en rimelig penge.

Etter en arkitektkonkurranse utlyst av Kristiania Kommune i 1915 blir det arkitektene Harald Aars og Lorentz Harboe Ree som står for tegningen og utbyggingen, på det som skulle bli en av de mest avanserte og moderne badeanleggene i Norden. I 1920 stod Bislet bad ferdig som Norges første svømmehall og ble regnet som Nordens største og vakreste anlegg. Bare ett år etter åpning, hadde badet tatt imot 287.890 besøkende.

Med økende standar på boligutbygging med stadig flere husstander med innlagt bad, ble svømmehallene senere viktige arenaer for svømmeopplæring, mosjon og idrett.

Etter 85 år som kommunal drift blir Bislet bad kjøpt opp av Thongård AS i 2005, og badet er er i senere tid pusset opp. I 2011 beslutter Riksantikvaren å frede Bislet bad med følgende begrunnelse: «Med fredning av Bislet bad blir et viktig stykke av Oslos historie tatt vare på. Det handler om trangboddhet og folkehelse, om stor arkitektur og Norges aller første svømmehall». Badet står nå som et av Oslo mest moderne treningssenter omgitt av historisk arkitektur.